17.10.2016 - 7. místo v posledním závodě sezóny

Flying Phantom - CZE 78

David Kek a Milan Harmáek - Team MASTERLAN

Team PR - 17. íjna 2016

page2image584

Tisková zpráva

Posádka tmu MASTERLAN - David Kek a Milan Harmáek vybojovala 7. místo v závreném závodsvtové série foilujících katamaránFlying Phantom. V náronch podmínkách zálivu v Marseille nebyla nouze o dramatické situace a nkolik pevrení. Nátm ale pedvedl vyrovnanou jízdu a se svm vkonem může bt spokojen.

Marseille One Design

Posádka MASTERLAN - CZE 78 letos odjela regaty svtové série ve Francii, vcarsku a Itálii. Úast na posledním závodsezóny Marseille One Design mla bt vrcholem. Tm ale v pípravzabrzdilo zlomené kormidlo, které znemonilo trénink na delí období a pekákou bylo i asté podzimní bezvtí, které prakticky zastavilo aktivní pípravu.

Ped závodem po nastrojení lodbyl vítr hodnsilna tak se jen ekalo na samotnstart. Ten byl nakonec odloen, protoe pes Marseille se pehnala silná boue s nárazy vtru a55 uzl(101 km/h). Lodbyly pivázány popruhy k vyvazovacím okm v pístavu a první den se vbec nezávodilo.

Druhden dopoledne stále foukalo pes 30 uzl, ale vítr rychle slábl. Start se nkolikrát odloil, ale pozdodpoledne se lo na vodu. Moe bylo jetpomrnboulivé a nárazy vtru závodní hodnstěžovaly. Tm MASTERLAN dojel nejprve na 7. místa v následné rozjížďce si polepil na 6. pku. Vedoucí tm svtové série Solidaires en peloton se opakovanpevrátil. Nejlépe jezdil tm Lupe Tortilla z USA, ktervyhrál dvúvodní rozjížďky, a to pedevím agresivní jízdou s velkm vtlakem foilna samotné hranici rizika. Poslední rozjížďka dne byla odstartována atsnped západem slunce. Naemu tmu se utrhla po startu kosatka a odjel celé dvkola jen na hlavní plachtu. I tak dokázal uhájit 7. místo. Nejvtí drama ale nastalo acestou na beh. Do pístavu to bylo nkolik mil, které lodabsolvovaly jiza úplné tmy pi letu nad vodní hladinou rychlostí kolem 20 uzlů (37 km/h).     Naštěstí zde pomáhaly trenérské čluny a lodě pořadatelů, které umožnily všem bezpečně přistát.

Dalí den závodu se poasí zmnilo. Panovalo teplo, sluneno a bezvtí. Po obdse vlajky obas pohnuly a závodní komise odstartovala velmi neregulérní rozjížďku ve vtru hluboce pod tídovm limitem. Nae posádka velmi dobe odstartovala a drela se na elních pkách, ale chybnou volbou strategie se propadla na 6. místo. Mezinárodní JURY pak eila monost zruení této rozjížďky, ale nakonec byla uznána za platnou.

Poslední den regaty Marseille One Design se odstartovalo do optimálního vtru 10-12 uzl. Ten ale následnzeslábl a rozjížďka byla peruena. Bezvtí ale netrvalo pílidlouho a jiped dalím startem vítr zesílil na 21 uzl(11 m/s) a dál sílil. Odletly se dvextrémndivoké rozjížďky. Nebyla nouze o nkolik pevrení. Lodatakovaly hranici rychlosti 30 uzl(55 km/h). Nátm MASTERLAN dokázal bez pevrení doplout dvakrát na 7. místa toto umístní bere i v celkovém hodnocení závodu. “Byl to mj jednoznannejdivoejí okruhovzávod. Silnvítr poslední den lopoád zvedal do výšky a nkolikrát hrozila katastrofa. Obdivuji svého kosatníka Milana Harmáka, e se na katamaránu vbec dokázal udret. V nejsilnjím vtru zvítzila dvakrát francouzská posádka Bic ENVSN 2 - Tom Laperche a Tim Mourniac, která na zadní vítr vytáhla pední genakrovou plachtu. Ta katamarán ástenbrzdila a tím stabilizovala jeho let na foilech. Byl to ohromnzáitek a to nejlepí co jsem v jachtingu zail,” okomentoval závod zkuenkormidelník tmu MASTERLAN David Kek.

Marseille One Design - 10 lodí

1. FRA - Bic ENVSN 2 - 2,3,2,3,1,1 - 9b
2. USA - Lupe Tortilla - 1,1,3,9,2,2 - 9b
3. FRA - Bic ENVSN 3 - 3,2,1,2,3,6 - 11b —————————————————- 7. CZE - MASTERLAN - 7,6,7,6,7,7 - 33b

Text: Alan Kuera - Team PR - MASTERLAN Foto: Martina Barnetová

Video:

  1. den - https://vimeo.com/187217135

  2. den - https://vimeo.com/187395521

  3. den - https://vimeo.com/187479468

  4. den - https://vimeo.com/187549368 !!!